Recamiere

Wiosna 2015

  

Wiosna 2015

Lato 2012 Warszawa

Lato 2012 -Ekspozycja salonu Recamiere Warszawa 
    

Lato 2012 Warszawa

Wiosna 2011 Warszawa

    Wiosna 2011 - ekspozycja salonu Recamiere Warszawa

        

 

 

Wiosna 2011 Warszawa

Lato 2010 Warszawa

Lato 2010 -ekspozycja salonu Recamiere Warszawa

 

Lato 2010 Warszawa